ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
 • Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ « ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
 • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
 • ALTER EGO S.A.
 • UPS IN GREECE S.A.
 • GLOBO TECHNOLOGIES S.A.
 • ΣΥΜΠΛ.ΕΓ ΥΠΑΠ. ΕΝΩΣΗ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ ΘΗΡΑΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 • ΟΑΣΑ.Α.Ε.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΟΛΠ Α.Ε.
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΥΠΕΧΩΔΕ