ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η εταιρία  μας παρέχει  υπηρεσίες ασφαλείας  και φύλαξης και είναι  αδειοδοτημένη  από την Ελληνική Αστυνομία υπό τις διατάξεις του Νόμου 2518/97 και με εγκεκριμένο  τύπο στολής από το ΓΕΕΘΑ. Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την Letriva SA για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι φύλακες της εταιρίας μας είναι ειδικά επιλεγμένοι, με αυστηρά κριτήρια επιλογής ,επαγγελματίες, άριστα εκπαιδευμένοι και διαθέτουν την απαραίτητη  ειδική άδεια εργασίας  που ορίζει ο νόμος . Οι στατικές φυλάξεις αφορούν όλους τους τύπων κτιρίων, όπως: Κυβερνητικά Κτίρια, Πρεσβείες, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Εμπορικά Κέντρα,  Καταστήματα, Γραφεία, Αποθήκες ,εγκαταστάσεις κ.λ.π.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
  • Στατική φύλαξη
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες φύλαξης
  • Εξωτερικές περιπολίες
  • Άμεση επέμβαση (patrol)
  • Φύλαξη Εκδηλώσεων
  • Μελέτες Ασφαλείας Εκπόνηση μελετών τρωτότητας / εκτιμήσεις κινδύνων