Συσκευές ανίχνευσης εκρηκτικών/ ναρκωτικών ουσιών –Trace Detectors σε μορφή πύλης, επιτραπέζια συσκευή και φορητή συσκευή της Μοrpho Detection (Safran Group).

<!--:EL-->MOBILETRACE®<!--:-->
MOBILETRACE®

Φορητή συσκευή ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών από τον κατασκευαστή Morpho Detection. Περισσότερα για το προϊόν .....

<!--:EL-->ITEMISER® 3 ENHANCED<!--:-->
ITEMISER® 3 ENHANCED

Επιτραπέζια συσκευή ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών από τον κατασκευαστή Morpho Detection. Περισσότερα για το προϊόν .....

 
<!--:EL-->Itemiser DX<!--:-->
Itemiser DX

Επιτραπέζια συσκευή ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών από τον κατασκευαστή Morpho Detection. Περισσότερα για το προϊόν ...... [...]

 
<!--:EL-->Itemiser 4DX<!--:-->
Itemiser 4DX

Επιτραπέζια συσκευή ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών από τον κατασκευαστή Morpho Detection. Περισσότερα για το προϊόν ........ [...]

 
<!--:EL-->Entryscan<!--:-->
Entryscan

Πύλη ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών από τον κατασκευαστή Morpho Detection. Περισσότερα για το προϊόν ......

  Περισσότερες πληροφορίες http://www.morpho.com/detection